Film à voir !


Infos supplémentaires

Acteur dans 67 films

Chung Fat

Acteur dans

 • Les Jeunes dragons
 • L'Incroyable maître du kung fu
 • L'Exorciste chinois
 • Xin leng xue shi san ying
 • Lao hu tian ji
 • Une Flic de Choc
 • She Shoots Straight
 • Le Héros magnifique
 • Zu, les guerriers de la montagne magique
 • Les Griffes d'acier
 • La fureur du revenant
 • The Prodigal Son
 • Zhi fa xian feng
 • Jiang shi shu shu
 • Crime Story
 • Bo ming chan dao duo ming qiang
 • 群龍戲鳳
 • Two Toothless Tigers
 • Le Sens du devoir 2
 • Le Parrain de Hong Kong
 • Jiang shi fan sheng
 • Shy Spirit
 • To Hell with the Devil
 • Shen yong shuang xiang pao
 • Rigor Mortis
 • Shanghaï Express
 • Jiang shi jia zu: Jiang shi xian sheng xu ji
 • Xia ri fu xing
 • Za jia xiao zi
 • Rosa
 • Shen bu you ji
 • Liao zhai: Hua nong yue
 • The Lama Avenger
 • First Mission
 • Zhi fen shuang xiong
 • Warriors Two
 • Ai qing mi yu
 • Meng gui cha guan
 • 水玲瓏
 • Miao tan shuang jiao
 • Hua gui you xian gong si
 • My Neighbours are Phantoms
 • 魔翡翠
 • Shi lai yun dao
 • Kung Fu vs. Yoga
 • Ma tou da jue dou
 • 艷鬼情未子
 • 追鬼七雄
 • The Phantom Killer
 • 屍家重地
 • Spooky, Spooky
 • Ling huan xiao jie
 • Zhuo gui da shi
 • The Spooky Family
 • Bi gui wan
 • Gui gan chuan
 • Hei jie wu nan
 • Nu gui sheng si lian
 • Ren gui shen
 • 群龍奪寶
 • Opération Dragon
 • 密宗聖手
 • 富貴兵團
 • Enter the Fat Dragon
 • Le jeu de la mort
 • Dragons Forever
 • Gambling Ghost

0.599 sec